loader image

OCS- en GOTS-certificeringen, we maken u wegwijs!

15 mei 2023 - 9 minutes de lecture
15 mei 2023 - 9 minutes de lecture
15 mei 2023 - 9 minutes reading
15 mei 2023 - 9 minutes reading
15 mei 2023 - 9 Minuten Lesezeit
15 mei 2023 - 9 minutes reading
15 mei 2023 - 9 minutos de lectura
15 mei 2023 - 9 minutos de leitura
15 mei 2023 - 9 minuti di lettura

1,2 miljard ton broeikasgassen.

Dit is wat de textielindustrie in 1 jaar zou uitstoten. Grondstoffen, bodem, water: slecht beheer van hulpbronnen heeft alarmerende gevolgen voor het milieu. Bovendien worden de basisrechten van de werknemers in deze sector niet altijd gerespecteerd.

Deze realiteit doet steeds vaker reageren. Producenten, merken en distributeurs zijn zich meer en meer bewust van hun rol in dit gemeenschappelijke streven naar het verkleinen van het milieueffect.

Tegelijkertijd veranderen de consumptiepatronen en de verwachtingen van de consument: klanten zijn op zoek naar duurzame producten en vooral naar meer transparantie van alle belanghebbenden in de textielindustrie.

Zo zijn certificeringen als OCS of GOTS in het leven geroepen om de deugdelijkheid van de productie-, ontwerp- en distributieprocessen te garanderen. Ten slotte zijn deze certificeringen (of labels) het bewijs van een reëel en authentiek engagement ten aanzien van milieu en maatschappij.

De GOTS- of OCS-labels worden uitgegeven door certificeringsinstanties, en wat daarbij belangrijk is, is dat zij onafhankelijk en onpartijdig zijn! In het geval van TopTex en KARIBAN BRANDS is de Franse instantie Ecocert belast met de certificering van duurzame, traceerbare en controleerbare praktijken voor de betreffende producten.

Om u te helpen de belangrijkste punten van de GOTS- en OCS-certificeringen en het standpunt van TopTex en KARIBAN BRANDS over deze certificeringen te begrijpen, nemen we ze in dit artikel onder de loep. Veel leesplezier!

Ecocert: een officiële certificeringsinstantie die zich inzet voor een duurzame wereld

De geschiedenis van Ecocert

In 1991 werd de instantie Ecocert opgericht. Een groep wetenschappers, met name landbouwingenieurs, had al meegewerkt aan nieuwe regelgeving inzake biologische landbouw voor Frankrijk en Europa. Vervolgens bracht hun engagement voor duurzame ontwikkeling en biologische landbouw hen ertoe om een onafhankelijk bedrijf op te richten: Ecocert.

Ecocert is nu een door de overheid erkende en door COFRAC (Franse commissie voor accreditatie) geaccrediteerde certificeringsinstantie die al bijna 30 jaar vakmensen (landbouwers, producenten, coöperaties, distributeurs, enz.) ondersteunt die samen een duurzame wereld tot stand willenbrengen.

De rol van Ecocert

Ecocert baseert zich op officiële specificaties en standaarden die streng zijn geselecteerd op hun positieve invloed.

Door nauwgezet de controleprocedures te volgen die eigen zijn aan elke certificering, werkt Ecocert samen met de spelers op de markt om te certificeren dat hun engagement voldoet aan de opgelegde criteria van elk label.

Door middel van diagnose, strategische ondersteuning, opleiding en advies is Ecocert een echte partner voor bedrijven.

Een onpartijdige en onafhankelijke certificering, 100 % betrouwbaar

Vandaag voert Ecocert internationaal, in meer dan 130 landen, rigoureuze controles uit: hierbij wordt uiteraard de hele keten geauditeerd, van de teelt van de grondstoffen tot de distributie van het eindproduct. Naast onaangekondigde controles voeren de deskundigen van Ecocert ook jaarlijkse audits in het veld uit. Een lang en moeizaam proces, maar wel een dat de consument van de gecertificeerde producten garanties biedt.

Waarom Ecocert?

Voor TopTex en KARIBAN BRANDS was alles aanwezig om met Ecocert samen te werken: hun pioniersgeest, hun engagement en hun sterke overtuigingen, maar ook hun locatie! Hun hoofdkantoor is namelijk gevestigd in het zuidwesten van Frankrijk, in Toulouse, op slechts een twintigtal kilometer van de kantoren van TopTex France. Een teken dat ons er uiteindelijk van overtuigde om hen de opdracht toe te vertrouwen ons te begeleiden bij onze certificeringsprocessen.

De verschillende door Ecocert geattesteerde certificeringen

Ecocert certificeert spelers in de sectoren voeding, hout en bosbouw, textiel en cosmetica op basis van meer dan 150 standaarden. Wat is het doel van deze certificeringen voor merken? Het certificeren en promoten van hun engagement en praktijken bij hun partners en klanten.

Laten we de certificeringen die ons hier interesseren, eens wat nader bekijken: de OCS- en GOTS-labels.

Wat is het doel van de OCS-certificering?

Voor wie en voor wat?

Voor wie en voor wat? De OCS-certificering (Organic Content Standard) kan worden toegepast op alle non-foodproducten die ten minste 5 % biologisch materiaal bevatten. Deze certificering is ontwikkeld en wordt regelmatig bijgewerkt door de instantie Textile Exchange, die eigenaar is van de standaard.

Het hoofddoel?

Het hoofddoel is de biologische grondstoffen van een product op transparante, onafhankelijke en volledige wijze te kunnen traceren.

Hoe?

Dankzij opvolging vanaf de bron van de grondstoffen tot het eindproduct, allemaal geauditeerd en gecertificeerd door een derde partij (bijvoorbeeld Ecocert).

Opgelet, OCS certificeert de grondstof zelf niet: deze moet onafhankelijk worden gecontroleerd om als biologisch te worden erkend.

Wat garandeert de OCS-certificering?

  • De aanwezigheid en hoeveelheid biologische vezels in de samenstelling van een product
  • Een onpartijdige en geloofwaardige certificering voor elk stadium van de keten
  • De traceerbaarheid van de producten, van het landbouwbedrijf tot het eindproduct
  • Het engagement van de belanghebbenden (producenten, leveranciers, distributeurs, enz.)

Eenmaal gecertificeerd, mogen de betreffende artikelen het OCS-logo dragen als bewijs van hun conformiteit met de eisen van dit label. En afhankelijk van het aandeel biologisch materiaal in de uiteindelijke samenstelling van het product (in het geval van textiel spreken we van ‘biologische vezels’), zijn er 2 OCS-certificeringsniveaus:

Niveau 1 : OCS 100

Het product bevat meer dan 95 % gecertificeerde biologische vezels en minder dan 5 % andere vezels

Niveau 2: OCS Blended

Het product bevat tussen 5 en 95 % gecertificeerde biologische vezels

TE ONTHOUDEN

De OCS-certificering garandeert de aanwezigheid, hoeveelheid en traceerbaarheid van biologische vezels in een product, met de hulp van een onafhankelijke certificeringsinstantie

OCS certificeert de grondstof zelf niet

Er zijn 2 OCS-certificeringsniveaus, naargelang het eindproduct meer of minder dan 95 % biologische vezels bevat

Ga voor meer informatie naar de website van Ecocert of die van Textile Exchange

Wat is het doel van de GOTS-certificering?

Voor wie en voor wat?

De GOTS-certificering (Global Organic Textile Standard) is momenteel de meest complete certificering voor een textielartikel. De specificaties ervan omvatten namelijk milieugerelateerde, chemische en socialeaspecten, alsmede kwaliteitseisen. De certificering bestrijkt de hele keten, van de oogst van de grondstoffen tot de etikettering van het eindproduct. Textielproducten die voor ten minste 70 % uit gecertificeerde biologische natuurlijke vezels bestaan, komen in aanmerking voor GOTS-certificering.

Het hoofddoel?

is de ‘biologische’ kwalificatie van de gebruikte vezels in alle stadia (oogst, productie, verpakking, etikettering, verkoop) te garanderen en te getuigen van “maatschappelijk verantwoorde en milieuvriendelijke productieprocessen”.

Hoe?

Alle stadia worden geauditeerd en gecontroleerd, en moeten voldoen aan strikte principes: vezelteelt, rechten van de werknemers, afvalwaterbeheer, soort etikettering, enz. Zelfs stadia zoals het weven, spinnen of verven worden gecontroleerd door een onafhankelijke derde partij zoals Ecocert.

Wat garandeert de GOTS-certificering?

  • Ten minste 70 % gecertificeerde biologische natuurlijke vezels
  • Arbeidsomstandigheden en sociale rechten overeenkomstig de universele normen van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO)
  • Onpartijdige en geloofwaardige certificering voor elke dienstverlener in de keten
  • De afwezigheid van productiemiddelen die gevaarlijk zijn voor de gezondheid van werknemers en consumenten

Gecertificeerde producten kunnen dan het GOTS-label dragen, ook weer met 2 niveaus:

Niveau 1: biologisch textiel gemaakt van 95-100 % gecertificeerde biologische vezels

Het product bevat meer dan 95 % gecertificeerde biologische vezels en minder dan 5 % kunstmatige of synthetische vezels

Niveau 2: textiel gemaakt van 70 tot 94 % gecertificeerde biologische vezels

Het product bevat meer dan 70 % gecertificeerde biologische vezels en minder dan 30 % niet-biologische vezels

Van de niet-biologische vezels, maximaal 10 % synthetische vezels, indien de gebruikte grondstoffen niet als biologisch gecertificeerd zijn, noch afkomstig zijn van een programma voor duurzaam bosbeheer, noch gerecycleerd zijn.

TE ONTHOUDEN

De GOTS-certificering is bedoeld voor spelers in de textielsector (producenten van grondstoffen, fabrikanten, distributeurs, merken, enz.) en heeft alleen betrekking op producten die zijn samengesteld uit ten minste 70 % gecertificeerde biologische natuurlijke vezels

De GOTS-certificering heeft betrekking op de hele keten, dus alle dienstverleners worden afzonderlijk gecontroleerd en gecertificeerd (bijvoorbeeld detailhandelaars en distributeurs). Dit is de voorwaarde om het GOTS-label op een product te mogen aanbrengen.

Er zijn 2 GOTS-certificeringsniveaus, naargelang het eindproduct meer of minder dan 94 % biologische vezels bevat.

Ga voor meer informatie naar de website van Ecocert of die van Textile Exchange

OCS- en GOTS-labels en katoen in omschakeling

We hebben al een artikel gepost over katoen in omschakeling, dat u kunt lezen als u daarin geïnteresseerd bent, maar we vinden het hoe dan ook belangrijk om het hier te vermelden.

De OCS- en GOTS-labels stimuleren het gebruik van, erkennen en houden rekening met natuurlijke vezels in omschakeling naar biologisch. Dat is goed nieuws, want we weten dat steun aan landbouwbedrijven die omschakelen naar biologische landbouw een manier is om deel te nemen aan de invoering van beredeneerde en duurzame landbouwmethoden.

Het verschil met katoen dat al biologisch gecertificeerd is, is dat zolang de vezels niet biologisch gecertificeerd zijn, het begrip ‘omschakeling’ op de labels moet worden vermeld, zoals in het voorbeeld hiernaast van een GOTS-label verwijzend naar biologische vezels – in omschakeling.

TopTex en KARIBAN BRANDS: samenwerken voor de wereld van morgen

Een initiatief van KARIBAN BRANDS

In het kader van wereldwijd engagement onderneemt KARIBAN BRANDS steeds meer duurzame initiatieven, van de productie tot de marketing van zijn producten. Dit is een manier om de initiatieven van het merk uit te lichten en tegelijkertijd zijn klanten en eindgebruikers transparantie te verstrekken.

Zo hebben de teams van KARIBAN BRANDS, ondersteund en begeleid door Ecocert, ervoor gekozen om een aantal van hun producten aan een of meer certificeringen te onderwerpen.

Om de in dit artikel behandelde voorbeelden, met name de OCS- en GOTS-labels, aan te halen: KARIBAN BRANDS kon een aantal van zijn producten laten certificeren, zodra de opgelegde eisen van de labelstandaarden door Ecocert waren geverifieerd en geattesteerd. Zoals hierboven vermeld, worden de betrokken producten regelmatig – en soms onverwacht – opnieuw gecontroleerd om ervoor te zorgen dat de GOTS- en OCS-standaarden worden gehandhaafd.

Een door TopTex ondersteunde aanpak

Voor elk GOTS- of OCS-gecertificeerd product moest TopTex, als distributeur van de KARIBAN BRANDS-merken (en dus een van de schakels in de keten), ook individueel worden gecertificeerd.

Zo heeft elke dienstverlener bij een GOTS- of OCS-certificering zijn eigen certificaat, gepersonaliseerd met een uniek licentienummer, voor zijn rol in de productcyclus. Dit is het geval voor TopTex en KARIBAN BRANDS!

GOTS-certificeringen

TopTex France

KARIBAN France

OCS-certificeringen

TopTex France

KARIBAN France

Benieuwd welke artikelen in onze webshop het GOTS- of OCS-label dragen? Ga dan naar een van onze rubrieken (Kleding, Bagage, Workwear, Sport …) en filter op ‘Bio’ om alleen de producten weer te geven met de labels GOTS, OCS 100 of OCS Blended.

De selectie van TopTex

\

NS300

Uniseks T-shirt - 155g

\

NS408

Uniseks oversized sweater met capuchon - 300g

\

K2026

Piqué-damespolo Bio180

Als textieldistributeur vinden we het belangrijk om u verantwoorde alternatieven aan te bieden, zo mogelijk met biologische productie, die volgens Ecocert “een geloofwaardig langetermijnantwoord vormt op de economische, ecologische en maatschappelijke uitdagingen van de mondiale landbouw”.

Aan de hand van de geauditeerde en gecertificeerde artikelen van KARIBAN BRANDS blijven we onze catalogus bijwerken om u kwaliteit en transparantie te bieden in onze milieuvriendelijke selectie.

TopTex en KARIBAN BRANDS willen zich in de toekomst op een bewuste manier blijven inzetten, rekening houdend met milieugerelateerde en maatschappelijke kwesties als basis voor een duurzame wereld.

Partager cet article

Partager cet article

Deel dit artikel

Deel dit artikel

Diesen Artikel teilen

Share this article

Comparte este artículo

Partilhar este artigo

Condividi questo articolo